تبلیغات
یک پسر خاص - پ ن پ
یک پسر خاص
با لبخند وارد شوید
پریشب تو خیابون میرفتم داشتم با فندکم بازی میکردم، پلیس رد شده میگه اون چیه؟ فندکه؟میگم پـَـَـ نَ پـَـَــــ مشعل المپیکه دارم میبرم لندن!! میگه پـَـَـ نَ پـَـَــــ و زهرمار، سوار شو بریم... میگم کلانتری؟ میگه پـَـَـ نَ پـَـَــــ میبریمت لندن با پله و مارادونا هم دوتا عکس بندازی!!رسیدیم پشت در خونه ، كلید نداشتم به داداشم میگم كلیدتو بده، میگه میخوای درو باز كنی؟ میگم پَـــ نَ پـَــــ میخوام بدمش به حسین تهی از معطلی درش بیارم....از فرنود می پرسن شوشولتو خودت میشوری ؟
میگه پَــــ نَ پـَـَـ میندازم تو ماشین لباسشویی !!2 ساعته از بیرون صدای قار قار میاد...داداشم میگه صدای کلاغه ؟ میگم پــَ نَ پـــَ قناریه متال میخونه!!!!صبح از خواب بیدار شدم، مامانم میگه خوب خوابیدى؟ تا اومدم بگم: پـَـَـ ... گفت: پـَـَـ نَ پـَـَـ و زهرمار، پـَـَـ نَ پـَـَـ درده بیدرمون، پـَـَـ نَ پـَـَـ كوفت، پـَـَـ نَ پـَـَـ مرض... گفتم: خوب حالا چرا میزنى؟ گفت: پـَـَـ نَ پـَـَـ میخاى بشینم باهات درد ودل کنم پَـــ نَ پَــــ ش کنی بذاری فیسبوک!رفتم درمونگاه , منشیه میگه : مریض شمایید؟
گفتم پَــــ نَ پَــــ من میکروبم , اومدم خودمو معرفی کن!با دوستم رفتیم باغ وحش،جلوی قفسِ شیر وایسادیم. دوستم میگه:شیرِ؟ میگم:پَــــ نَ پَــــ... گربه اس باباش مرده ریش گذاشته!!!!تو اتاق عمل نوزاد تازه به دنیا اومده به دستیار میگم چاقو رو بده میگه میخوای بند نافو ببری؟ پـَـَـ نَ پـَـَــــ میخوام رقص چاقو کنم از مامان بچه شاباش بگیرم!!بعد از چند ساعت عمل بچم به دنیا اومده با کلی ذوق به بابام نشونش می دم.میگه بچته؟؟؟!! میگم پَــــ نَ پَــــ اینو الان از اینترنت دانلود کردم نسخه آزمایشیه واسه تست تا اصلش بیاد!!!به یارو میگم حاجی, بزن تو دنده من هول میدم روشن شه. میگه بزنم 2 ؟ پَـــ نَ پَـــ بزن 3 فوتبال داره!!!!دوستم تو خونه خوابیده بود داداشم از راه اومده میگه خوابه؟ میگم پَـــ نَ پَـــ رفته رو اسکرین سیور لگد بزنی روشن میشه!!!!داشتم میرفتم باشگاه وسط راه یادم اومد یه چیزی رو یادم رفته،برگشتم خونه.در زدم داداشم در رو باز کرده با تعجب میپرسه :حامد تویی؟!!!نرفتی باشگاه؟
میگم:پَــــ نَ پَــــ حامد رسید من دیلیوریشم...به دوستم میگم فهمیدی مریم جدا شد؟؟؟ میگه از شوهرش؟؟؟؟؟ پـَــ نَ پـَـــ چسبیده بود کف ماهیتابه کفگیر زدم جدا شد...
واسه استخدام رفتم یه شرکتی خانومه میگه :شما برای آگهی استخدام اومدین؟
گفتم پـَـَـ نَ پـَـَــــ اومدم بگم اصلا رو من حساب نکنین!!!!!حموم بودم، مامانم می زنه به در میگم بــــــله ؟ می گه حمومی ؟ میگم پـَـَـ نَ پـَـَــــ اینجا لندنه، صدای منو از رادیو بی بی سی می شنوی. میگه : در زدم بگم مهمونها اومدن دختراشون هم رفتن تو اتاقت داران با کامپیوترت کار میکنند ، لباس و حوله ات رو هم از پشت در برمیدارم که امشب رو لندن بمونی تا فهم درست جواب دادن رو یاد بگیری!!!!رفتم دادگستری یارو میپرسه شکایت داشتید؟ گفتم پـَـَـ نَ پـَـَــــ یه خورده برنج آوردم با ترازوی عدالت وزن کنم !جلو خواهرم سوسکه رو با دمپایی لهش کردم دل و رودش پخش زمین شده ...
خواهرم میگه مرده الان ؟
پَــــ نَ پَــــ این ترمیناتوره الان خودش رو جمع میکنه دوباره راه میافتهرفیقم رو بردمش اورژانس داره از درد به خودش میپیچه و هی خودشو میزنه به درو دیوار پرستاره خیلی با ناز اومده میگه درد داری؟ گفتم پَــــ نَ پَـــ هالک شکست ناپذیره داره تغییر شکل میده طبیعیه تو نگران نباشرفتم خونه دوستم کامپیوترش خرابه... میگم پاورت سوخته کامل! میگه یعنی یکی دیگه بگیرم ؟ میگم پَـــ نَ پَــــ سوختگیش جدی نیست پماد سوختگی بزنی خوب میشهمیگم دیشب یه پشه اومده بود تو اتاقم میگه کشتیش؟ پَــــ نَ پَـــــ اومدم بِزنم، نتونستم ، خونِ من تو رگهاش جریان داشت! ،یهو گفت بابا ...!! بعدشم نشَستیم دوتایی تا صبح گریه کردیم ، گوشه اتاقرفتم جلسه ثبت نام 1ساعت وایسادم.یارو اومده میگه میخوای ثبت نام کنی؟ پـَـــ نَ پـَـــ اومدم حالتو احوالتو سفید رویتو سیه مویتو ببینم بروم..هفته پیش مریض شدم، رفتم آمپول بزنم ...
آمپولارو دادم به پرستاره ...میگه آمپول بزنم؟
پَ نه پَ توش آب پر کن تفنگ بازی کنیم!
عکس نیمه ی راست صورتم رو گذاشتم فیس بوک اومده میگه : عکس نصفه گذاشتی رو پروفایلت ؟ میگم : پـَ نه پـَ توی حراج بودم 50 در 100 تخفیف بهم خورده این شکلی شدمبه یارو راننده میگم: آقا اگه میشه یکم سریعتر. الان هواپیما میپره... میگه: بسلامتی مسافرین؟
... پــ نه پـــ... فندک هواپیما دیشب دستم جامونده، میرم بدم به رانندش!رفتم داروخانه میگم، میگم باند دارید؟ میگه باند پانسمان؟ پَ نه پَ باند فرودگاه!می خوام فرود بیامتو دستشویی به خواهرم میگم آفتابه رو میدی؟ میگه میخوای خودتو بشوری؟ پ نه پ میخوام آبش کنم بذارم تو یخچال.رفتیم بلیت کانادا بگیریم زنه میگه سیاحتیه؟
میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ زیارتیه میخوام برم امامزاده سید ریچارد


رفتیم سر خاک یکی از فامیلامون ساکت نشستیم پسر خاله ام میگه ساکتی!!! پــــ نه پـــــــ بلند شم برات سیا نرمه نرمه رو بخونمبا کمر دولا رفتم داروخانه عصا بگیرم میگه عصا برای کمر دردت میخوای ؟پ نه پ حضرت موسی کلاسای تبدیل اژدها گذاشته دارم میرم اونجاتو جاده بنزین تمام کردیم وایسادیم کنار جاده 4 لیتری تکون میدیم ! طرف اومده میگه بنزین تمام کردین ؟
میگیم:پـَـَـ نــه پـَـَــــ میگیم هورا ! ما هم از این دبـــّه ها داریم
آژانس گرفتم واسه میرداماد بعد 15دقیقه یارو امده رفتم سواره ماشین شدم یارو میگه میرداماد تشریف می برید:میگم پـَـَـ نَ پـَـَــــ امدم یه دوری بزنی ببینم دست فرمونت چه طوره!!!
به مامانم میگم شام چی داریم ؟
میگه گشنته ؟
پــَـ نه پــَـ بیست سوالیه ! تو جیب جا میشه ؟!دم سحر رفتم سر میز نشتم میگه تو هم سحری میخوری؟روزه میگیری؟ پـَـَـ نَ پـَـَــــ اومدم مطمئن شم بقیه میخورن یا نه!صبح واسه سحر بیدار شدیم میریم تو آشپزخونه مامانمون میگه بیداری پـَـَـ نَ پـَـَــــ دارم تو خواب راه میرم گفتم برم آشپزخونه ترافیکش کمترهرو والم عکس گذاشتم به یه درخت تکیه دادم دارم به آسمون نگاه می کنم .
دوستم نوشته آخی تیریپ هنری برداشتی ؟
می گم پ نه پ دارم کفتر هوا می کنممیگم یه دوغ بدین !
میگه گازدار باشه ؟
پــَـ نه پــَـ آب و برق و تلفن داشته باشه ، گازش مهم نی !توی یه عکس منو داداشم هستیم بعد یکی میپرسه تو سمت راستی هستی،میگم نه بعد میگه سمت چپی،میگم پ نه پ اونی که داره عکس میگیره منمحضرت آدم بیرون بوده،می خواد بیاد تو در میزنه حوا میگه کیه؟آدم میگه منم،حوا میگه ااا تویی،آدم میگه پ نه پ زنگ زده بودی غذا سفارش داده بودی آوردن!به غیر از من و تو که کسی تو دنیا نیست...از دستشویی اومدم بیرون، همکارم منتظر وایستاده منو دیده میگه، تو بودی تو دستشویی؟ میگم پـَـَـ نَ پـَـَــــ سه نفر دیگه هم هست، من اول شدم !دارم رو تردمیل عینه خر میدووم یارو مبگه اینجوری میدویی لاغر کنی؟؟میگم پـَــ نَ پـَـــ دارم واسه نقش آفرینی تو سری جدید میگ میگ آماده میشم...!!پریشب تو خیابون میرفتم داشتم با فندکم بازی میکردم، پلیس رد شده میگه اون چیه؟ فندکه؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ مشعل المپیکه دارم میبرم لندن!! میگه پـَـَـ نــه پـَـَــــ و زهرمار،
سوار شو بریم... میگم کلانتری؟ میگه پـَـَـ نــه پـَـَــــ میبریمت لندن با پله و مارادونا هم دوتا عکس بندازیم!!!..با رفیقم رفتیم پیک نیک ... بهش چاقو دادم در کنسروو باز کنه. میگه: با چاقو بازش کنم؟!
پـَـَـ نــه پـَـَــــ راست کلیک کن روش اوپن ویت بزن با مدیا پلیر بازش کناز تو حموم به مامانم می گم یه صابون بده میگه: مگه صابون نیست؟ میگم پـَـَـ نَ پـَـَــــ تعدادمون زیاده میترسم یه وقت کم بیاد!!!!
صبح از خواب بیدار شدم، مامانم میگه خوب خوابیدى؟ تا اومدم بگم: پـَـَـ ... گفت: پـَـَـ نه پـَـَـ و زهرمار، پـَـَـ نه پـَـَـ درده بیدرمون، پـَـَـ نه پـَـَـ كوفت، پـَـَـ نه پـَـَـ مرض... گفتم: خوب حالا چرا میزنى؟ گفت: پـَـَـ نه پـَـَـ میخواى بشینم باهات درد ودل کنم پَـــ نَ پَــــ ش کنی بذاری فیسبوک!!!.رفتیم رستوران ... میگم ۲ تا جوجه لطفا، میگه جوجه کباب؟ پَ نه پَ ازین جوجه رنگیا ... یه قرمز بدین یه سبزبه طرف زنگ زدم می گم ریسیور چی داری؟
میگه می خوای بخری؟
گفتم پَـ نه پَـ می خوام بدونم اگه داری لو بدم بیان بگیرنت ...سر کلاس نشستم به دیوار خیره شدم!
معلمه میگه : اوووی!! تو کلاسی؟؟
پ نه پ لطفأ پس از شنیدن صدای بوق پیغام بگذاریدداشتم با از پادگان میومدم یکی از آشنا ها رسیده میگه ااا سربازی؟ گفتم پ نه پ بی بیه خشتم!!!!!!!!!!!!!!یارو برگشت بهم گفت تو فیسبوک اسمو فامیل خودتو زادی ؟؟ پ نه پ اسمِ پدر بزرگ پدر بزرگ پدر پسر شجاع رو نوشتم کسی***** شک نکنه.به دختره میگم شمارتو بده! میگه واسه دوستی میخوای؟
پ نه پ!! میخوام واسه سحر بیدارت کنم یهو خواب نمونیتو اخبار پلیسه اومده میگه :
یه برنامه ی مختلطی با حضور یه سری دختر و پسر تو یه پارک در تهران برگذار شده، که اغلب حجابشون ناقص بوده و کارهاشون هم منافی عفت ،(همون آب بازی و اینا..) ما از همین جا قول میدیم با این هنجارشکنان به شدت برخورد کنیم.


پـــ نه پـــــ فک می کردیم با این فضای باز اجتماعی که واسه مردم ساختین قراره یه کامیون تفنگ آپپاش بیارین اونجا بین بچه ها تقص کنین کسی بی اسلحه نمونه، آخرشم کیک و ساندیس بدین بچه ها جیگرشون حال بیاد...زنگ زدم موبایلش میگه "
لطفا منتظر بمانید,مشترک مورد نظر در حال انجام مکالمه دیگری میباشد"
بعد سه ساعت اومده اینور خط میگه : اِ اِ اِ..پشتِ خط بودی؟؟؟؟ پـَـَـ نــه پـَـَـــ با همت
و باکری خط مقدم بودم,,,چه روزایی بود...هنوزم یادم میفته اشک میاد توچشام..با دوستم رازِ بقا میدیدیم بهم میگه:شیرایِ نَر همشون صورتاشون مو داره !!!
گفتم: پـَـَـ نــه پـَـَــــ فقط اونائی که عضو پایگاه مقاومت بسیج جنگلن اینطوریننوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 مرداد 1390 توسط شهرام | نظرات ()
درباره وبلاگ
درود بر شماکه وبلاگ منو برای تفریح انتخاب کردید
هر جایی که هستید همیشه شاد و خندون باشید
دوستان با لینک بازی موافقم
در این وبلاگ قصد توهین به هیچ دین ، قشر ، گویش و... ندارم
کلیه مطالب وبلاگ در همه ، از همه چیز حرف می زنیم از جوک و اس ام اس گرفته مطالب علمی و ...
همیشه خندون باشید
لبخندفراموشتون نشه

» پست الکترونیک
» تماس با مدیر
» RSS
» ATOM
مطالب اخیر
» ....
» ...
» SMS
» ....
» ...
آرشیو مطالب
نویسندگان
پیوند ها
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

كدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ